Tổng dọn vệ sinh sau nghỉ dịch


Trường học hạnh phúc


Góc chơi sáng tạo


Góc chơi của bé


Hoa vườn trường


Khai giảng năm học 2016 - 2017


Sinh nhật tháng 8-9-10-11/2016


KHEN CON HỌC GIỎI 2021-2022


Ngày hội TDTD - LĐLD Quận 20-21


90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh


105