Chào mừng bạn đến với website MN Ngọc Thụy

Điạ chỉ: Tổ 14, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Hiệu Trưởng

Đặng Thị Hường
Đặng Thị Hường

Ngày sinh: 13/8/1977

Trình độ :Thạc sĩ

Điện thoại cơ quan: 02438717636

Phó Hiệu Trưởng

Phạm Lệ Hà
Phạm Lệ Hà

Ngày sinh: 14/4/1986

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 02438717636

Trần Minh Phương
Trần Minh Phương

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghệ An

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 02438717636

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích