Chào mừng bạn đến với website MN Ngọc Thụy

Điạ chỉ: Tổ 14, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Lan Anh
Nguyễn Thị Lan Anh

Ngày sinh: 14/10/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02438717636

Điện thoại riêng: 0985305497

Email liên lạc: Lananh141082@gmail.com

Phó Hiệu Trưởng

Đào Thị Quỳnh Trang
Đào Thị Quỳnh Trang

Ngày sinh: 3/10/1983

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ: Thạc sĩ

Điện thoại cơ quan: 02438717636

Email liên lạc: quynhtranghoasua@gmail.com

Trần Minh Phương
Trần Minh Phương

Ngày sinh: 10/4/1987

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nghệ An

Trình độ: Đại học

Điện thoại cơ quan: 02438717636

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON NGỌC THỤY

Địa chỉ:Tổ 14 Phường Ngọc Thuỵ, Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng - Đặng Thị Hường
Liên hệ: SĐT 0438717517- Fax: | Email: mnngocthuy@longbien.edu.vn

 
Đặng Thị Hường
Đặng Thị Hường
Đặng Thị Hường
Đặng Thị Hường
Đặng Thị Hường
Đặng Thị Hường
Đặng Thị Hường

Tập đoàn công nghệ Quảng Ích