Chào mừng bạn đến với website MN Ngọc Thụy

Có 538 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai đánh giá CBGVNV tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh-gia-gv_27112021.pdf
 Thông Tin ba công khai 27-11-2021
2 Công khai Bảng lương Tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bang-luong_27112021.pdf
 Thông Tin ba công khai 27-11-2021
3 Công khai danh sách nâng lương, phụ cấp tham niên tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nang-luong-tham-nien_27112021.pdf
 Thông Tin ba công khai 27-11-2021
4 Công khai chất lượng giáo dục cơ sở mầm non năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chat-luong-gd_27112021.pdf
 Thông Tin ba công khai 27-11-2021
5 Thông tư 22 quy định về đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt-22-danh-gia-don-vi-hoc-tap_01122021.pdf
22/2020/TT-BGDĐTVB Bộ GD&ĐT 25-11-2021
6 Công văn về việc triển khai đánh giá, xép loại đơn vị học tập năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 206-cv-trien-khai-danh-gia-xep-loai-don-vi-hoc-tap-2021_01122021.pdf
206/PGD&ĐTVăn bản phòng 24-11-2021
7 Công văn về việc thực hiện tài chính công đoàn năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: don-vi-da-co-cong-doan_01122021.pdf
124/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 24-11-2021
8 Công văn về việc thực hiện công tác thu, chi năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 205-cv-thuc-hien-cong-tac-thu-chi-nh21-22_01122021.pdf
205/PGD&ĐTVăn bản phòng 23-11-2021
9 Kế hoạch phối hợp thực hiện chương trình "Xây dựng trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh"trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021-2025
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: khph-37392552021-1_01122021.pdf
3739/KH-STNMT-SGDĐTVăn bản sở 22-11-2021
10 Kế hoạch phối hợp liên Sở thực hiện chương trình thu gom, phân loại và tái chế hộp sữa tại một số trường học trên địa bàn Thành phố năm học 2019-2020 với chủ đề "Một giây hành động - Bảo vệ môi trường"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ke-hoach-phoi-hop-lien-so_01122021.pdf
7255/KH-STNMT-SGDĐTVăn bản sở 22-11-2021
11 Văn bản về việc đăng ký và phối hợp triển khai chương trình thu gom, phân loại, tái chế vỏ hộp sữa tại một số trường học trên địa bàn Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: vb-trien-khai-chuong-trinh-thu-gom-vo-hop-sua-2020-2021_01122021.pdf
9969/STNMT-CCBVMTVăn bản TP 22-11-2021
12 Công văn về việc tăng cường triển khai Chường trình phân loại, tái chế vỏ hộp sữa tại các trường học trên địa bàn Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-1499-so-giao-duc-dt_01122021.pdf
1499/SGDĐT-CTTTVăn bản sở 22-11-2021
13 Công văn về việc thực hiện thu gom, phân loại và tái chế vỏ hộp sữa trên địa bàn Thành phố
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-vptp-9812-ubnd-tp_01122021.pdf
9812/ VP-ĐTVăn bản TP 22-11-2021
14 Công văn vê việc tiếp tục thực hiện phong trào "Hành động vì nhà trường xanh-sạch-đẹp-văn minh-hạnh phúc năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 204-cv-thuc-hien-phong-trao-truong-hoc-xanh-sach-dep-vanminh-hanhphuc-2022_sign_21112021.pdf
204/PGD&ĐTVăn bản phòng 18-11-2021
15 Quyết định khen thưởng tập thể, Giáo viên, nhân viên, học sinh tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo quận Long Biên năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-7367-2021_signed_21112021.pdf
7361/QĐ-UBNDVăn bản UBND Quận 15-11-2021
12345678910...>>