Chào mừng bạn đến với website MN Ngọc Thụy

Có 23 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công khai đánh giá CBGVNV tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: danh-gia-gv_27112021.pdf
 Thông Tin ba công khai 27-11-2021
2 Công khai Bảng lương Tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: bang-luong_27112021.pdf
 Thông Tin ba công khai 27-11-2021
3 Công khai danh sách nâng lương, phụ cấp tham niên tháng 11/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: nang-luong-tham-nien_27112021.pdf
 Thông Tin ba công khai 27-11-2021
4 Công khai chất lượng giáo dục cơ sở mầm non năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: chat-luong-gd_27112021.pdf
 Thông Tin ba công khai 27-11-2021
5 Công khai danh sách đánh giá CBGVNV tháng 4/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t42_22042021.pdf
32/TB-MNNTThông Tin ba công khai 23-04-2021
6 Công khai danh sách CBGVNV nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên tháng 4/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t41_22042021.pdf
31/TB-MNNTThông Tin ba công khai 01-04-2021
7 Công khai bảng lương tháng 4 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t4_22042021.pdf
30/TB-MNNTThông Tin ba công khai 01-04-2021
8 Công khai danh sách đánh giá CBGVNV tháng 3/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t32_22042021.pdf
23/TB-MNNTThông Tin ba công khai 24-03-2021
9 Công khai bảng lương tháng 3 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t31_11032021.pdf
28/TB-MNNTThông Tin ba công khai 01-03-2021
10 Công khai danh sách CBGVNV nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên tháng 3/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t3_11032021.pdf
27/TB-MNNTThông Tin ba công khai 01-03-2021
11 Công khai danh sách đánh giá CBGVNV tháng 2/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t22_23022021.pdf
26/TB-MNNTThông Tin ba công khai 24-02-2021
12 Công khai danh sách CBGVNV nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên tháng 2/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t21_23022021.pdf
25/TB-MNNTThông Tin ba công khai 01-02-2021
13 Công khai bảng lương tháng 2 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t2_23022021.pdf
24/TB-MNNTThông Tin ba công khai 01-02-2021
14 Công khai danh sách đánh giá CBGVNV tháng 1/2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t12_23022021.pdf
23/TB-MNNTThông Tin ba công khai 24-01-2021
15 Công khai bảng lương tháng 1 năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: t11_23022021.pdf
22/TB-MNNTThông Tin ba công khai 02-01-2021
12