Môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - hạnh phúc 2022


Triển lãm tranh 20/11


Hội thi Trang trí lớp năm học 2022-2023


Khai giảng năm học 2022-2023


Khai giảng năm học 2016 - 2017


Sinh nhật tháng 8-9-10-11/2016


Họp phụ huynh cuối năm 2022-2023


Giải thưởng Nhà giáo tâm huyết sáng tạo 2023


Hiến máu nhân đạo tháng 5/2023


Sinh hoạt chi bộ tháng 5


Kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8.3.2023


Chuỗi hoạt động tháng thanh niên 2023