Chào mừng bạn đến với website MN Ngọc Thụy

Có 83 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn về việc triển khai đánh giá, xép loại đơn vị học tập năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 206-cv-trien-khai-danh-gia-xep-loai-don-vi-hoc-tap-2021_01122021.pdf
206/PGD&ĐTVăn bản phòng 24-11-2021
2 Công văn về việc thực hiện công tác thu, chi năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 205-cv-thuc-hien-cong-tac-thu-chi-nh21-22_01122021.pdf
205/PGD&ĐTVăn bản phòng 23-11-2021
3 Công văn vê việc tiếp tục thực hiện phong trào "Hành động vì nhà trường xanh-sạch-đẹp-văn minh-hạnh phúc năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 204-cv-thuc-hien-phong-trao-truong-hoc-xanh-sach-dep-vanminh-hanhphuc-2022_sign_21112021.pdf
204/PGD&ĐTVăn bản phòng 18-11-2021
4 Kế hoạch xây dựng trường an toàn - Phòng chống tai nạn thương tích trong các trường học - Năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 37-kh-xd-truong-hoc-an-toan-pctntt-trong-truong-hoc-nh21-22_signed_11112021.pdf
37/KH-PGD&ĐTVăn bản phòng 08-11-2021
5 Công văn hướng dẫn trọng tâm công tác tháng 11/2021 cấp Mầm non
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 198-cv-hd-cong-tac-trong-tam-thang-11-2021-cap-mn_11112021.pdf
198/PGD&ĐTVăn bản phòng 28-10-2021
6 Công văn về việc kiểm tra công tác PCGD - XMC năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 193-cv-kiem-tra-pcgd-xmc-2021_27102021.pdf
193/PGD&ĐTVăn bản phòng 19-10-2021
7 Công văn tổng hợp danh sách học viên lớp tập huấn công tác PCCC cho viên chức khối giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-57-tong-hop-ds-pccc_27102021.PDF
57 CV/TTCT Văn bản phòng 18-10-2021
8 Kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025 cấp học mầm non quận Long Biên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 35-kh-thuc-hien-cd-xd-truong-mn-lay-tre-lam-tt-21-25_27102021.pdf
35/KH-PGD&ĐTVăn bản phòng 15-10-2021
9 Hướng dẫn triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính ngành nghề năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 05-hd-trien-khai-phong-trao-thi-dua-cac-cuoc-van-dong-nh21-22_14102021.pdf
05/HD-PGDĐTVăn bản phòng 12-10-2021
10 Công văn về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 192-cv-xd-kh-ktnb-truong-hoc-nh21-22_13102021.pdf
192 /PGDĐTVăn bản phòng 08-10-2021
11 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 190-cv-hd-thuc-hien-nhiem-vu-gdtc-hoat-dong-the-thao-ytth-nh21-22_signed_13102021.pdf
190/PGDĐT Văn bản phòng 06-10-2021
12 Công văn HD đánh giá CBQL,GV theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá trên phần mềm TEMIS năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 189-cv-hd-danh-gia-cbqlgv-theo-chuan-nn_signed_13102021.pdf
189/PGDĐTVăn bản phòng 06-10-2021
13 Kế hoạch xây dựng, triển khai và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cá trường MN, TH, THCS quận Long Biên năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 32-kh-xd-thuc-hien-qcdc-trong-cac-truong_signed_13102021.pdf
32 /KH-PGD&ĐTVăn bản phòng 05-10-2021
14 Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phóng, chống dịch bệnh COVID-19 ngành Giáo dục và Đào tạo Long bIÊN
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 28-kh-tuyen-truyen-pl-ve-phong-chong-dich-benh-covid-19_13102021.pdf
28 /KH-PGD&ĐTVăn bản phòng 21-09-2021
15 Kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ en lao động trái quy định pháp luật ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 27-kh-thuc-hien-ctr-phong-ngua-giam-thieu-tre-em-lao-dong-1_13102021.pdf
27 /KH-PGD&ĐTVăn bản phòng 21-09-2021
123456

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích