Chào mừng bạn đến với website MN Ngọc Thụy

Có 44 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn về việc thực hiện tài chính công đoàn năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: don-vi-da-co-cong-doan_01122021.pdf
124/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 24-11-2021
2 Giấy triệu tập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 35-giay-trieu-tap_11112021.pdf
35/GTT - LĐLĐVăn bản LĐLĐ 30-10-2021
3 Giấy mời
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: gm-36-nang-cao-chat-luong-hoat-dong-to-cd_11112021.pdf
36/GM-LĐLĐVăn bản LĐLĐ 30-10-2021
4 HD xây dựng dự toán tài chính Công đoàn năm 2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd-12-xay-dung-du-toan-tai-chinh-nam-2022_27102021(1).pdf
12/HD-LĐLĐVăn bản LĐLĐ 12-10-2021
5 Công văn về việc đôn đốc các CĐCS tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-112-don-doc-van-dong-phat-trien-doan-vien_27102021.pdf
112/LĐLĐVăn bản LĐLĐ 11-10-2021
6 HD hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10 trong nữ CNVCLĐ quận Long Biên năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: hd-11-ky-niem-ngay-phu-nu-vn_27102021.pdf
 Văn bản LĐLĐ 24-09-2021
7 Quyết định về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: qd-3226-quy-dinh-che-do-phu-cap-can-bo-cd_13102021.pdf
3226 /QĐ-TLĐVăn bản LĐLĐ 20-09-2021
8 Hướng dẫn quy trình tổ chức Hội nghị viên chức và Hội nghị người lao động khối Trường học năm học 2021-2022 10 /HD-LĐLĐVăn bản LĐLĐ 13-09-2021
9 Công văn về việc tiếp tục hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv85-tiep-tuc-ho-tro-nld-bi-anh-huong-covid19_new_13102021.pdf
85 /KH-LĐLĐVăn bản LĐLĐ 01-09-2021
10 Công văn về việc hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-ho-tro-doan-vien-nld-boi-dich-covid-19-2582021_14102021.pdf
83/ LĐLĐVăn bản LĐLĐ 25-08-2021
11 Công văn về việc tuyên truyền, vận động đoàn viên,CNVCLĐ tham gia cuộc thi về phóng, chống dịch COVID-19 do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv-84-tuyen-tuyen-van-dong-cnvcld-tham-gia-cac-cuoc-thi-tong-phat-dong_13102021.pdf
84 /LĐLĐVăn bản LĐLĐ 25-08-2021
12 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi video clip về phòng, chống dịch covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-125-kemcv486_13102021.pdf
125 /KH - TLĐVăn bản LĐLĐ 12-08-2021
13 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch COVID-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-126-kem-cv486-ve-sang-tac-cuoc-thi-pc-dich-cua-tong_13102021.pdf
126 /KH - TLĐ Văn bản LĐLĐ 12-08-2021
14 Giấy triệu tập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: giay-trieu-tap-19_14102021.pdf
19/GTT - LĐLĐVăn bản LĐLĐ 01-07-2021
15 Thông báo lùi thời gian tổ chức " Ngày hội Văn hóa - Thể thao"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tb-03-lui-thoi-gian-ngay-hoi-van-hoa-the-thao_02032021.pdf
03/TB-LĐLĐVăn bản LĐLĐ 02-03-2021
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích